NÁHODNÁ FOTOGRAFIE
Autor: Pavel Dlabola
Datum: 5. února 2005
Vstup do celé fotogalerie

Chata YETTI - ubytovací poplatky

Z těchto poplatků půjde určitá část na běžné udržbové práce a cca 80% vybraných peněz bude tvořit Fond rezerv a obnovy chaty Yetti. Tím pádem dochází k radikálnějšímu a rychlejšímu sledu důležitých oprav a úprav, které již nejde dělat v rámci víkendových brigád jak časově, tak ani co se týká odbornosti požadovaných prací.


brigáda - člen LKP 50,- Kč/ noc
brigáda - nečlen LKP 50,- Kč/ noc
děti do 10 let - nečlen LKP 50,- Kč/ noc
děti do 15 let - člen LKP 50,- Kč/ noc
bez brigády - člen LKP 100,- Kč/ noc
děti 10 - 15 let - nečlen LKP 100,- Kč/ noc
mládež 15 - 18 let - člen LKP 100,- Kč/ noc
nečlen LKP - od 16 let výše 150,- Kč/ noc
děti do 6 let zdarma

Je také možná rezervace celé chaty Yetti pro vybranou skupinu. Potom se cena sjednotí jako poplatek za jednu noc.

Skupina, kde převažují členové LKP má jednu noc za 1.500,- Kč, skupiny v menšině členů LKP budou platit za jednu noc 3.000,- Kč.

Zde již nezáleží na obsazenosti chaty a kdo chce soukromí, potom si ho zaplatí. Jako samozřejmost ale beru, že část prostoru na hambalkách bude vždy volná na jednu noc pro zbloudilé pocestné - tato část bude v budoucnosti značena a respektována.

Za brigádníka považuji všechny, ať člena nebo nečlena, kteří se aktivně zapojují do života LKP – jak brigádou na chatě Yetti, pomocí na Prachově -
seznam mi sepíše správce Prachova , nebo službami na stěně - seznam mi sepíše správce stěny.

Bičík