HOROLOZECKÁ STĚNA


(říjen - duben)
Úterý:    16:30 - 18:30 - mládež LKP
              18:30 - 20:30 - nováčci LKP
Středa:  18:00 - 21:00 - veřejnost
Pátek:    18:00 - 21:00 - veřejnost
Neděle:  17:00 - 20:00 - veřejnost

NÁHODNÁ FOTOGRAFIE

Mládež

Kurz dětí a mládeže LKP 2017/18

 

Každé úterý jedna hodina s cílem naučit se základní lezecké techniky, pohybu na umělé stěně a na závěr tři vycházky a možná i lezení v Prachovských skalách.

 

- informační schůzka (i pro rodiče) bude v úterý 3. října 2017 od 16:00 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici

- první lezení 10. října 2017 od 16:30 

- max. počet účastníků 40 (2 skupiny po 20 členech)

- pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 6 do 15 let (vedoucí kurzu si vyhrazuje právo odmítnout přihlášení dítěte mladšího 7 let z důvodu fyzické nepřipravenosti)

- konání od října 2017 do května 2018 v úterý

- 1. skupina 16:30 - 17:30; 2. skupina 17:30 - 18:30

- skupiny nejsou rozdělené dle věku a výkonnosti

- lekce kurzu probíhají na lezecké stěně LKP na III. ZŠ v Poděbradově ulici, v květnu pak jsou plánované 3 výlety do Prachovských skal

- cena zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a zapůjčení potřebného vybavení, volný vstup na stěnu v průběhu celé sezóny

- cena nezahrnuje členské příspěvků LKP a ČHS, jejichž uhrazení je podmínkou účasti v kurzu

- přihláška spolu se souhlasem zákonného zástupce je ke stažení na webu LKP

 

Vedoucí kurzu: Martin Procházka - 728 537 623 (odpoledne)

Přihlášky a platby: Jana Všetečková - 603 979 440

 

Ke stažení:

Přihláška do kurzu dětí a mládeže 2017/18 

Přihláška do ČHS