Lezecký kroužek Prachov

LEZECKÝ KROUŽEK PRACHOV

Út: 16:30 - 18:30 - mládež LKP
18:30 - 20:30 - nováčci LKP
St: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Pá: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Ne: 17:00 - 20:00 - veřejnost

Mládež

Kurz dětí a mládeže LKP 2019/20

Každé úterý jedna hodina s cílem naučit se základní lezecké techniky, pohybu na umělé stěně a na závěr tři vycházky a možná i lezení v Prachovských skalách.

- informační schůzka (i pro rodiče) bude v úterý 1. října 2019 od 16:00 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici (zde budou vybírány přihlášky, které si níže můžete stáhnout a vytisknout)

- první lezení 8. října 2019 od 16:30 

- max. počet účastníků 40 (2 skupiny po 20 členech)

- pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 6 do 15 let (vedoucí kurzu si vyhrazuje právo odmítnout přihlášení dítěte mladšího 7 let z důvodu fyzické nepřipravenosti)

- konání od října 2019 do května 2020 v úterý

- 1. skupina 16:30 - 17:30; 2. skupina 17:30 - 18:30

- skupiny nejsou rozdělené dle věku a výkonnosti

- lekce kurzu probíhají na lezecké stěně LKP na III. ZŠ v Poděbradově ulici, v květnu pak jsou plánované 3 výlety do Prachovských skal

- cena zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a zapůjčení potřebného vybavení, volný vstup na stěnu v průběhu celé sezóny

- cena nezahrnuje členské příspěvků LKP a ČHS, jejichž uhrazení je podmínkou účasti v kurzu

- přihláška spolu se souhlasem zákonného zástupce je ke stažení na webu LKP

 

Vedoucí kurzu: Martin Procházka - 728 537 623 (odpoledne)

Evidence přihlášek a platby: Jana Všetečková

Ke stažení:

Přihláška do kurzu dětí a mládeže 2019/20  (pro všechny)V případě vyššího počtu přihlášených se pro zápis do kurzu uplatní tato kritéria:

  1. vyřazeny budou přihlášky předškoláků
  2. vyřazeny budou přihlášky žáků 1. tříd ZŠ
  3. přednostně budou přijaty přihlášky od loňských účastníků kurzu
  4. přednostně budou přijaty přihlášky od rodinných příslušníků LKP
  5. přednostně budou přijaty přihlášky od sourozrnců, kteří již jsou do letošního kurzu zařazeni
  6. případné další přihlášky budou zařazeny dle datumu podání (v případě shodného datumu bude vedoucí kurzu jednat s dotyčnými rodiči ve snaze najít řešení. Pokud k němu nedojde, bude v tomto "extrémním" případě o pořadí přihlášky rozhodovat los...)

© LKP 2017
PŘIDÁNÍ AKTUALITY PŘIDÁNÍ AKTIVITY PŘIDÁNÍ FOTOGALERIE