Lezecký kroužek Prachov

LEZECKÝ KROUŽEK PRACHOV

Út: 16:30 - 18:30 - mládež LKP
18:30 - 20:30 - nováčci LKP
St: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Pá: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Ne: 17:00 - 20:00 - veřejnost

Mládež

AKTUALIZACE 19. října 2020

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) přinášíme Výkladového stanovisko ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s..

Začátek kurzu mládeže LKP je posunut na NEURČITO!!!

Účastníci kurzů i zákonní zástupci budou před první schůzkou informováni prostřednictvím Klubového informačního systému (KIS) a e-mailem o náplni. 

 

Kurz dětí a mládeže LKP 2020/21

Každé úterý od října do dubna jedna lekce kurzu na lezecké stěně LKP v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici s cílem naučit se základní lezecké techniky, pohybu na umělé stěně a na závěr v květnu tři vycházky a možná i lezení v Prachovských skalách. 

Odsunutá informační schůzka (i pro rodiče) bude v úterý 20. října 2020 od 16:00 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici (zde budou pouze děti a příp. zákonní zástupci, kteří vyplnili přihlášku viz níže).

Pozor změna vstupu do tělocvičny! Nově se do tělocvičny bude vstupovat zadním vchodem od venkovních hřišť.

Obecné info:

 • pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 7 do 15 let 
 • první lezení 13. října 2020 od 16:30 (I. skupina) resp. od 17:30 (II. skupina)  
 • max. počet účastníků 40 (2 skupiny po 20 členech) 
 • skupiny nejsou rozdělené dle věku a výkonnosti 
 • cena 1.500,- Kč zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a zapůjčení potřebného vybavení, volný vstup na stěnu v průběhu celé sezóny
 • cena nezahrnuje členské příspěvky za rok 2020 a 2021 LKP (100,- Kč / kalendářní rok) a ČHS (100,- Kč / kalendářní rok), jejichž uhrazení je podmínkou účasti v kurzu
 • vedoucí kurzu si vyhrazuje právo odmítnout přihlášení dítěte z důvodu fyzické nepřipravenosti a v průběhu kurzu vyloučit pro kázeňské přestupky)

 

online přihláška spolu se souhlasem zákonného zástupce na webu LKP 
(V týdnu před první schůzkou dostanou přihlášení další instrukce skrze Klubový informační systém. Příjem přihlášky je automatizován a nepotvrzuje se)

 

V případě vyššího počtu přihlášených se pro zápis do kurzu uplatní tato kritéria: 

 • přednostně budou přijaty přihlášky od loňských účastníků kurzu
 • přednostně budou přijaty přihlášky od rodinných příslušníků LKP
 • přednostně budou přijaty přihlášky od sourozenců, kteří již jsou do letošního kurzu zařazeni
 • případné další přihlášky budou zařazeny dle datumu podání (v případě shodného datumu bude vedoucí kurzu jednat s dotyčnými rodiči ve snaze najít řešení. Pokud k němu nedojde, bude v tomto "extrémním" případě o pořadí přihlášky rozhodovat los...) 

 

Vedoucí kurzu:
Martin Procházka
e-mail: mladez@lkp.cz

© LKP 2017
PŘIDÁNÍ AKTUALITY PŘIDÁNÍ AKTIVITY PŘIDÁNÍ FOTOGALERIE