Lezecký kroužek Prachov

LEZECKÝ KROUŽEK PRACHOV

Út: 16:30 - 18:30 - mládež LKP
18:30 - 20:30 - nováčci LKP
St: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Pá: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Ne: 17:00 - 20:00 - veřejnost

Nováčci

AKTUALIZACE 19. října 2010

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) přinášíme Výkladového stanovisko ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s..

Začátek kurzu nováčků LKP je posunut na NEURČITO!!!

Účastníci kurzů i zákonní zástupci budou před první informační schůzkou informováni prostřednictvím Klubového informačního systému (KIS) a e-mailem.

 

Kurz nováčků LKP 2020/21

12 lekcí s cílem naučit se základní lezecké techniky, jištění a pohybu ve skalním a horském terénu, podzimní adaptační kurz, zimní kurz na oddílové boudě Yetti v Krkonoších, závěrečný kurz na Prachově (květen 2021). Podle schopností a zájmu účastníků kurzu víkend v Jizerských horách nebo v jiné skalní oblasti.

první schůzka v úterý 13. října 2020 od 18:30 v tělocvičně III. ZŠ v Poděbradově ulici (zde budou pouze zájemci, kteří vyplnili přihlášku viz níže)

- max. počet účastníků 20

- pro kohokoliv se zájmem o lezení od dovršených 16 do 100 let (resp. ukončená základní škola)

- konání od října 2020 do května 2020 v úterý (výuková lekce dle rozpisu zhruba jednou za tři týdny, ostatní dny volné lezení pod dohledem instruktora) 18:30 - 20:00 na lezecké stěně LKP na III. ZŠ v Poděbradově ulici

cena 2.500,- Kč* zahrnuje provozní náklady na lezecké stěně a dočasné zapůjčení materiálu, volný vstup na stěnu každé úterý v průběhu konání kurzu, instruktory K-klubu na podzimním adaptačním kurzu, ubytování na boudě Yetti při zimním kurzu a ubytování v chatě Doupě při jarním kurzu na Prachově 

cena nezahrnuje cestovní náklady a stravu na kurzech, členské příspěvky LKP a ČHS (splatné po úspěšném dokončení kurzu)

 

 online přihláška na webu LKP
(V týdnu před první schůzkou dostanou přihlášení další instrukce skrze Klubový informační systém. Příjem přihlášky je automatizován a nepotvrzuje se)

 

 

nováčci LKP na  Facebooku

 

Vedoucí kurzu:
Vladimír Šoltys
e-mail: novacci@lkp.cz

*Fakturu za kurz obdrží účastníci kurzu po první "seznamovací" lekci.

 

PROGRAM KURZU

Datum

Činnost

Pomůcky

Zodpovědná osoba

poznámka

13.10.2020

zahájení činnosti kurzu

Navazování, uzle, jištění

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

20.10.2020

Navazování, uzle, jištění, lezení bez horního jištění

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

listopad

2020

Adaptační kurz 

Potřeby na víkend v přírodě

K-klub 

termín bude upřesněn

10.11.2020

Navazování, uzle, jištění,

slaňovací metody, slaňování s prusíkem

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

1.12.2020

Opakování předchozího, postupové jištění prvolezce

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

15.12.2020

Vánoční besídka

     

5.1.2021

Navazování, jištění, uzle, slaňovací metody, slaňování s prusíkem,

postupové jištění prvolezce

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

26.1.2021

Zdravověda.

Postupové jištění prvolezce

 

Břízik,
Lajišek, Bobr,
Pavlik

 

23.2.2021

Zbudování jistícího stanoviště

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

3.3.2021

Zimní příprava teorie,

materiál,
opakování předchozího

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

5.3.-7.3.2021

Zimní výcvik chata Yetty

víkend

Potřeby na víkend v zimních horách

Bača

Podrobnosti na FB

16.3.2021

Opakování lezeckých dovedností

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

 

6.4.2021

Opakování lezeckých dovedností

Lezení na skalách

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

Dle počasí

Duben 2021

Lezení – víkend (Jizerky, Ostrov)

   

Termín bude upřesněn

27.4.2021

Opakování lezeckých dovedností

Lezení na skalách

 

Lajišek, Bobr, Pavlik a další

Dle počasí

11.5.2021

Opakování lezeckých dovedností

Lezení na skalách

  Lajišek, Bobr, Pavlik a další

Dle počasí

květen 2021

Závěrečné soustředění a přezkoušení - víkend

   

Termín bude upřesněn

© LKP 2017
PŘIDÁNÍ AKTUALITY PŘIDÁNÍ AKTIVITY PŘIDÁNÍ FOTOGALERIE