Lezecký kroužek Prachov

LEZECKÝ KROUŽEK PRACHOV

Út: 16:30 - 18:30 - mládež LKP
18:30 - 20:30 - nováčci LKP
St: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Pá: 18:00 - 21:00 - veřejnost
Ne: 17:00 - 20:00 - veřejnost

Prvovýstupy

Lézt se musí samozřejmě dle pravidel.

Prvovýstupy na Prachově musí být prováděny v souladu se Souhlasem od CHKO. Jedná se vlastně o udělení dočasné výjimky ze zákona, protože lezení je v chráněné oblasti zakázáno. Vyjímka byla udělena na 5 let, do konce roku 2021. Součástí souhlasu je výpis skalních objektů, na které jediné je dovoleno lézt, případně dělat prvovýstupy.

Zamýšlené prvovýstupy se musí PŘEDEM NAHLÁSIT VRCHOLOVÉ KOMISI (OVK Prachov) a započít až v případě, že budou povoleny!

Možná se to může jevit jako buzerace, ale je to kvůli předcházení vzniku nelogických blbovin nebo dojišťování starých cest apod., takže pokud váš směr není z výše uvedených, není důvod ho nepovolit. Zároveň to můžete brát jako určitou pojistku, že vám směr někdo nevyfoukne a že se objeví v příštím průvodci.


Žádosti k OVK Prachov: ovk.prachov@lkp.cz, případně osobně s kýmkoli z OVK.

červen 2018

© LKP 2017
PŘIDÁNÍ AKTUALITY PŘIDÁNÍ AKTIVITY PŘIDÁNÍ FOTOGALERIE